rss
法律法规 权威发布 热点关注 消费警示 商品打假 消费维权 网上投诉 案例播报
当前位置:>首页 -> 打假维权 -> 法律法规

中华人民共和国农业部公告第2004号

时间:2013-11-20 00:31:14来源:中国农民网 作者:樊稠

^***  根据《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种子法》和《草种管理办法》等有关规定,我部核发北京绿冠草业股份有限公司草种经营许可证(见附件)。

^***  特此公告。

^***  附件:《草种经营许可证》单位名单(第六批)

^***  农业部

^***  2013年10月14日

^***  附件

^***《草种经营许可证》单位名单(第六批)

^***  

^*** ^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***序号

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***单位名称

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***地址

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***法定代表人

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***申请注册资本

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***经营范围

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***经营方式

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***有效区域

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***许可证编号

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***有效期

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***备注

^***^***^*** ^***^*** ^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***1

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***北京绿冠草业股份有限公司

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***北京市朝阳区望京南湖西园222号楼15层

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***董君

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***3000万元

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***草种

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***批发、零售、进出口

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***全国

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***(农)草种经营许字(2013)第001号

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***至2018年10月14日

^***^***^*** ^***^***^*** ^***^***^***^***

^***^***^***^***^***期满重新申请

^***^***^*** ^***^*** ^***

^***

分享到:
关闭】 【返回顶部
◆相关阅读
◆娱乐八卦
X